Notis Privasi

Polisi Penafian dan Kerahsiaan

Blog ini dimiliki dan diuruskan oleh Epifora Venture. Pemilik laman web ini (Epifora Venture) tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga. Epifora Venture juga tidak menyimpan maklumat yang dikumpul mengenai lawatan anda untuk digunakan selain untuk menganalisa prestasi kandungan melalui penggunaan cookies yang anda boleh nyahaktifkan pada bila-bila masa dengan mengubah tetapan pelayar internet anda.

Anda bersetuju untuk membenarkan Epifora Venture menggunakan dan menyimpan cookies ini sekiranya anda tidak menyahaktifkan fungsi tersebut dari pelayar internet anda.

Apakah Maklumat yang Kami Kumpul dan Kenapa Kami Kumpul

Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperolehi dari laman web ini atas tanggungjawab anda sendiri. Risiko jika berlaku sebarang kerugian, kerosakan atau kemalangan yang berlaku semasa anda mencuba atau menggunakan mana-mana maklumat dari laman web ini adalah atas tanggungan anda.

 Pihak Epifora Venture sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan. Pemilik tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat di blog ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran.

Komen

Pemilik laman web ini berhak untuk menyunting atau memadam mana-mana komen yang dikemukakan kepada blog ini tanpa sebarang notis termasuk:

 • Komen yang disifatkan sebagai spam
 • Komen tidak senonoh
 • Komen mengandungi bahasa atau ayat yang boleh menyinggung sensitiviti kaum atau agama yang lain
 • Komen yang menyerang seseorang individu atau organisasi
 • Komen yang berbaur perkauman
 • Komen yang tidak ditulis dengan ejaan yang betul
 • Komen yang tidak difahami

Kesemua komen akan ditapis oleh admin nakdiet.com sebelum ianya disiarkan. Selepas komen diluluskan, gambar profil akan dipaparkan kepada umum berserta dengan komen anda.

Borang

Anda dimaklumkan bahawa data peribadi dan maklumat yang anda berikan pada semua borang dalam laman nakdiet.com boleh digunakan dan diproses oleh Epifora Venture bagi tujuan-tujuan berikut:

 1. Memproses permohonan anda untuk mendaftar bagi langganan ebook, video dan kelas/program.
 2. Berhubung dengan anda melalui emel dan telefon.
 3. Memberi khidmat kepada anda.
 4. Memproses transaksi-transaksi pembayaran (jika ada).
 5. Menjawab pertanyaan-pertanyaan anda
 6. Mentadbir penyertaan anda di dalam peraduan-peraduan
 7. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalaman
 8. Tinjauan pasaran dan analisis kecenderungan
 9. Memberi anda maklumat tentang produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan dari Epifora Venture

Hak cipta Artikel, Maklumat, Bahan di nakdiet.com

Semua hasil penulisan di laman web nakdiet.com ini adalah hak milik Epifora Venture, melainkan dinyatakan sebaliknya. Anda perlu meminta dan dapatkan kebenaran daripada pihak Epifora Venture jika anda mahu menyalin sepenuhnya artikel tersebut ke mana-mana media termasuk blog, laman sesawang, majalah, akhbar, poster, brosur atau mana-mana media cetak atau media atas talian. Rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari https://nakdiet.com dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat. Polisi privasi dan penafian di www.nakdiet.com ditulis dan sah pada 1 Jun 2021, ianya boleh diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis. Pihak anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat ubahsuaian yang dibuat.